Договор публичной оферты

decor

Д О Г О В І Р (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА) про надання послуг

м. Одеса «15» грудня 2017 року

Цей Договір (Публічна оферта) про надання послуг (далі – Договір) визначають права і обов'язки Гостя (Відвідувача) і Закладу, і спрямовані на створення максимально комфортної атмосфери для всіх присутніх. Цей Договір є обов'язковими для всіх Відвідувачів закладу. Приймаючи рішення увійти в Заклад, Гість автоматично підтверджує свою згоду на дотримання умов цього Договору та приймає правила закладу ресторанного господарства «У САМВЕЛА».

Загальні положення Договору

Цей Договір визначає умови Договору відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною офертою ФО-П Мкртчяна Геворга Самвеловича, рестрація в ЄДР 2 556 000 0000 094780 від 15.06.2011 року, як виконавця послуг, що надаються закладом ресторанного господарства «У САМВЕЛА», що знаходиться за адресою зазначеною у п.9.6. цього Договору (далі - "Заклад"), адресованою тим фізичним особам, що тимчасово чи постійно проживають, або перебувають, на території України (далі - «Гість» або «Відвідувач»), укласти Договір про надання Гостю комплексу послуг на викладених нижче умовах. Надалі по тексту Договору Заклад та Гість разом називаються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

Заклад ресторанного господарства «У САМВЕЛА» є приватною власністю.

У Закладі діють правила перебування, які визначені у розділі 5 цього Договору.

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Текст Договору розміщений на офіційному сайті Закладу (https://samvels.com.ua ) та/або у Куточку споживача в Закладі.

Якщо Відвідувач не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цього Договору, чи йому не зрозумілий будь-який із пунктів цього Договору, Гість до моменту замовлення Послуг має право відмовитись від Послуг до того часу, поки він не отримає інформацію від персоналу/адміністрації Закладу, яка цікавить Гостя або не прочитає у Куточку споживача та/або на офіційному сайті Закладу - (https://samvels.com.ua )

У випадку прийняття Гостем запропонованих Послуг в Закладах вважається, що Гість цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами цього Договору, в повному обсязі і безумовно приймаєте їх (в т.ч. погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Гостя покладаються цим Договором і Гостю зрозумілі всі його положення).

Предмет Договору/Пропозиція (публічна оферта)

Предметом Договору (публічної оферти) є надання Закладом Відвідувачу за плату комплексу послуг з відпочинку в закладах ресторанного господарства/громадського харчування (в тому числі додаткові послуги Закладу: проведення розважальних програм, тощо. Такі послуги регулюються умовами цього Договору, а також можуть бути викладені в окремих правилах).

Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Відвідувачем дій, передбачених п. 3.4. Договору, що означають повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України.

Договір про надання послуг Закладом укладений Гостем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами та вважається таким, що Гість ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору).

Цей Договір діє протягом усього терміну перебування Гостя в Закладі або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

Порядок укладення Договору

Договір укладається між Закладом і Гостем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Гостем будь-якої з дій, визначених п. 3.4 Договору.

Прийняття (акцепт) Публічної оферти означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Гостем всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється згідно ч.2 ст. 642 ЦК України до укладення Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій Публічній оферті та Додатках до неї.

Укладання Договору означає, що Гість:

у повному обсязі ознайомився з умовами цього Договору та правилами надання послуг Закладом;

визнає умови цього Договору (в тому числі, але не виключно - правила перебування в Закладі, які визначені у розділі 5 цього Договору);

приймає всі умови цього Договору (та Додатків до нього) без зауважень та заперечень.

Гість у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Договору (Публічної оферти) та ознайомлення з його умовами викладеними у Куточку споживача Закладу та/або на офіційному сайті Закладу (https://samvels.com.ua ) шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

відвідування Закладу;

замовлення послуг Відвідувачем;

оплати Відвідувачем послуг, що надаються Закладом;

безпосереднє користування Відвідувачем будь-якими послугами, що надаються Закладом;

заповнення реєстраційної форми/анкети/додатку до даного договору Закладу та інше (Відвідувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при заповненні реєстраційної форми/анкети/додатку до даного договору, тощо достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності).

Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.

Порядок розрахунків.

Послуги Закладу надаються Гостю на платній основі відповідно до умов Договору і Тарифів, які вказані в меню Закладу/ та/або на офіційному сайті Закладу (https://samvels.com.ua ) (надалі – "Тарифи").

Додаткові послуги: розважальні програми, тощо, надаються Гостю на платній основі відповідно до умов Договору та враховують витрати Закладу на замовлену послугу.

Гість розуміє і погоджується, що Тарифи/Ціни на послуги Закладу та їх перелік визначаються і змінюються виключно за одноособовим рішенням адміністрації Закладу. Ознайомлення з зазначеними Тарифами відбувається через меню Закладу та/або сайті Закладу(https://samvels.com.ua ).

Гості несуть відповідальність за розбитий або ушкоджений з їх вини посуд, у розмірі встановленому Закладом.

В закладі діє можливість готівкового/безготівкового розрахунків.

Правила та умови перебування на території Закладу.

Початком надання послуг Закладу вважається замовлення послуг Гостем. Закінченням надання послуг Закладом вважається оплата Гостем послуг Закладу та вихід Гостя із Закладу. Рішення про тривалість перебування на території Закладу кожен Відвідувач приймає самостійно, але в будь-якому разі лише у години, встановлені Закладом, тобто в період режиму роботи Закладу.

Після закінчення відвідування Закладу здійснюється взаєморозрахунок.

Публічна демонстрація фото- та відеоматеріалів, що знятті в Закладі не забороняється.

У Закладі діють система Face Control (фейс контроль) і Dress Code (дрес код). Адміністрація Закладу залишає за собою право відмовити у відвідуванні або вивести Відвідувача з Закладу без пояснення причин. Наявність дисконтної карти, попереднє замовлення, внесена передоплата не є гарантією безперешкодного входу до Закладу.

Гості зобов’язані з повагою ставитися один до одного і не заважати відпочинку інших Відвідувачів та роботі працівників Закладу. Гість зобов’язаний не турбувати працівників Закладу, а також інших Гостей використанням аудіо- та відеоапаратури, переговорних пристроїв, шумів немузичного характеру, свистом, співом, або будь-яким іншим способом. Заклад (працівники або адміністрація закладу) має право відмовити у користуванні послугами закладу особам, поведінка яких заважає відпочинку інших гостей Закладу.

Заклад не приймає на зберігання особисті речі Відвідувачів. Заклад не несе відповідальності за залишені і/або втрачені (загублені) на території Закладу, документи, мобільні телефони, коштовності, ювелірні прикраси та інші особисті речі Відвідувачів. Заклад не несе відповідальності за ушкодження на території Закладу електронних та інших приладів, пристроїв та механізмів, що належать Гостям.

Заклад не несе відповідальності за принесені з собою та вжиті алкогольні/безалкогольні напої та/або кондитерські вироби визначені в п. 6.5. даного Договору.

Категорично забороняється:

заходити Гостю (Відвідувачу) в технічні і службові приміщення на території Закладу, включаючи кухню, холодильні приміщення, комори, серверні, роздягальні для персоналу та ін. приміщення, відмічені спеціальними табличками «стороннім вхід заборонено» або «службове приміщення» тощо (Гості, які зайшли в такі приміщення, несуть повну відповідальність: за несправності і аварії, що трапились у цій зоні; за схоронність майна Закладу; адміністративну відповідальність; кримінальну відповідальність (збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або за розголошення комерційної таємниці); цивільно-правовову або іншу відповідність згідно з чинним законодавством України, в тому числі виконання зобов'язання, щодо відшкодування Закладу нанесених йому збитків та/або шкоди);

продаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років;

перебувати у Закладі дітям віком до 16 років з 22.00 до 06.00 години без присутності принаймні одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність (відповідальність за безпеку неповнолітніх дітей несуть їхні батьки або дорослі, які їх супроводжують. Дорослим забороняється залишати неповнолітніх дітей без нагляду на території Закладу);

приносити з собою і вживати алкогольні/безалкогольні напої та продукти харчування, окрім визначених в п. 6.5. даного Договору;

приносити з собою і вживати наркотичні, токсичні, психотропні або хімічні речовини;

порушувати громадський порядок, проявляти агресію до Відвідувачів та працівників Закладу, провокувати конфлікти і вступати в бійки, завдавати шкоди майну Закладу;

приносити з собою і/або використовувати: піротехніку, всі види зброї, колючі та ріжучі предмети, а так само засоби особистої безпеки;

відвідування закритих приміщень Закладу (банкетних залів, окремих залів) з будь якими тваринами;

відвідування Закладу у стані наркотичного, токсичного та іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані;

відвідувати Заклад особам у пляжному, спортивному, неохайному, рваному або брудному одязі та взутті;

паління у приміщенні Закладу (у випадку паління в приміщенні Закладу Гість повинен негайно припинити паління та сплатити штраф у розмірі 10 000 грн (ч. 1 ст. 175-1 КУпАП), у разі потворного порушення порядку негайно сплатити штраф розмірі 20 000 грн (ч. 2 ст. 175-1 КУпАП) та покинути приміщення Закладу).

Недотримання Правил відвідування Закладу, викладених у цьому Договорі, або спроба перешкодити іншим Гостям їх виконувати та користуватися послугами Закладу згідно умов цього Договору, є підставою та правом для Закладу вимагати від такого Гостя негайно залишити територію Закладу, або здійснити примусове виведення Гостя з Закладу, у разі його незгоди добровільно залишити територію Закладу (крім випадків коли Гість вчинив адміністративне правопорушення, або скоїв кримінальний злочин і проводиться його затримання до приїзду компетентних правоохоронних органів).

Заклад залишає за собою право вживати превентивні заходи, в тому числі, але не обмежуючись заборонити знаходитись на території Закладу, викликати міліцію та/або службу охорони щодо Гостей, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо відвідувачів, які не реагують на зауваження персоналу Закладу і не дотримуються умов цього Договору та Правил відвідування Закладу.

Права і обов'язки Закладу:

Заклад зобов'язаний надавати Гостю якісне та комфортне обслуговування в Закладі.

Заклад має право не допускати Гостя до отримання послуги (послугами), або припиняти надання послуг відносно осіб у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння та в інших випадках передбачених даним Договором або порушенням Гостем положень даного Договору та/або Додатків до нього, без пояснення причин відмови в наданні послуг, якщо на думку працівників Закладу, ця особа викликає сумнів щодо її здатності дотримуватись умов цього Договору. Працівники Закладу уповноважені вживати заходи щодо Гостей, що перебувають у стані алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо Гостей, що не реагують на зауваження працівників Закладу, не дотримуються умов цього Договору, заважають відпочинку інших Гостей.

У разі грубого або неодноразового (два і більше разів) порушення умов цього Договору, не реагування Гостем на зауваження працівників Закладу, якщо при цьому дії Гостя, будуть спрямовані на нанесення небезпеки для здоров’я, майна, честі або гідності інших Гостей, або для працівників Закладу, Заклад має право припинити надання Послуг такому Гостю, вжити заходів для припинення здійснення Гостем незаконних дій, та запропонувати залишити територію Закладу. У разі скоєння Гостем дій, які підлягають ознакам адміністративного правопорушення, або кримінального злочину, працівники Закладу у такому випадку мають право діяти у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо цього Гостя та викликати відповідні правоохоронні органи.

Заклад має право вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір з публікацією їх на офіційному сайті Закладу (https://samvels.com.ua ) та/або у Куточку споживача.

У разі замовлення Гостем банкету (корпоративного заходу, тощо) заклад дозволяє приносити із собою та вживати алкогольні/безалкогольні напої та кондитерські вироби із наданням документів (квитанція, чек, накладна та інші), які підтверджують їх походження. Заклад залишає за собою право заборонити приносити та вживати алкогольні/безалкогольні напої та кондитерські вироби походження яких не підтверджено.

Заклад не несе відповідальності за наслідки, які можуть наступити після вживання алкогольних/безалкогольних напоїв та/або кондитерських виробів принесених із собою.

За необхідності п. 6.5. та п. 6.6. можуть бути закріплені письмово у Додатку до даного Договору та скріплені підписами обох сторін.

З метою забезпечення належного порядку в ресторані, адміністрація Закладу має право здійснювати відеоконтроль.

У випадку неможливості Гостя провести кінцевий розрахунок за надані послуги або за надані збитки Закладу, Заклад має право згідно ст.ст. 594 - 596 Цивільного Кодексу України притримати майно Гостя. Право Закладу на притримання майна Гостя може підтверджуватися борговою розпискою Гостя, яка має силу правочину, щодо підтвердження вказаного боргу та забезпечення виконання зобов'язання, яке вчинено у письмовій формі, у відповідності до вимог ст.ст. 547 – 548 Цивільного кодексу України.

Права і обов'язки Гостя

Відвідувачі Закладу мають право на якісне та комфортне обслуговування, згідно умов цього Договору;

Відвідувачі Закладу мають право на дотримання положень законодавства України, щодо права на особисте життя та його таємницю, захист їх інтересів при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомки.

Гість має право на надання допомоги персоналом або адміністрації Закладу у випадку виникнення конфліктних ситуацій у зв’язку з протиправною поведінкою інших Гостей. У випадку шкоди, нанесеної здоров’ю та/або особистим речам Гостя, він має право звернутися до працівників Закладу, щоб зафіксувати місце, час і обставини та зареєструвати подію, що трапилась. Якщо Гість не звертається до працівників Закладу, то Заклад має право відмовити в задоволенні будь яких подальших претензій Гостя.

Гість зобов’язаний самостійно перед замовленням послуг Закладу ознайомитися з умовами цього Договору будь-яким зручним для Гостя способом (на офіційному сайті Закладу (https://samvels.com.ua ) та/або у Куточку споживача), безумовно дотримуватися умов цього Договору упродовж усього періоду користування послугами.

У разі замовлення банкету (корпоративного заходу) відвідувачам закладу дозволяється приносити із собою та вживати алкогольні/безалкогольні напої та/або кондитерські вироби із обов’язковим наданням документів (квитанція, чек, накладна та інші), які підтверджують їх походження.

Гість зобов'язаний дотримуватися правил особистої та протипожежної безпеки, виконувати вимоги працівників та адміністрації Закладу, що направлені на підвищення комфорту Гостей та безпеки Гостей;

Гість зобов'язаний здійснити у повному обсязі розрахунок за всі надані Закладом послуги Гостю у порядку передбаченим розділом 4 цього Договору.

Гість який завдав шкоду, зобов’язаний відшкодувати завдану шкоду Закладу та/або третім особам, у тому числі і не отриману вигоду та моральну шкоду.

Відповідальність за порушення Договору та вирішення суперечок

Гість несе повну матеріальну та персональну відповідальність за порушення умов Договору та/або Додатків до нього згідно положень Договору та чинного законодавства України.

У випадку втрати або ушкодження майна Закладу з вини Гостя, він зобов'язаний повною мірою відшкодувати заподіяну матеріальну та моральну шкоду, а також Гість несе іншу відповідальність, передбачену умовами цього Договору та чинним законодавством України.

Заклад не несе відповідальності за шкоду, яка була отримана Гостем внаслідок нещасного випадку, отриманої травми або якогось іншого ушкодження, що виникла через недбалість Гостя або/та третіх осіб або/та внаслідок невиконання або/та неналежного виконання умов Гостем і/або третіми особами цього Договору та Додатків до нього.

Заклад не несе відповідальності за алкогольні/безалкогольні напої та кондитерські принесені із собою та вжиті Гостем.

Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Гостя з доданням чеку про сплату наданої Закладом послуги.

Після отримання від Гостя скарги Заклад зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) днів задовольнити заявлені Гостем скарги у правомірні вимоги або направити Гостеві мотивовану відмову.

У випадку, якщо суперечка, що виникла не буде вирішена в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Закладу.

Інші положення

Договір може бути розірвано Закладом в односторонньому порядку у разі порушення Гостем умов цього Договору або на інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

У разі порушення Гостем умов цього Договору і як наслідку одностороннього розірвання договору Закладом, сума оплати, здійсненої Гостем за додаткові послуги, в т.ч. використання іншого обладнання Закладу, не повертається.

Відвідувачам, що порушують умови цього Договору, може бути відмовлено в праві наступного відвідування Закладу.

Гість гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі. Даний Договір укладається шляхом акцепту Гостя, цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови договору, на умовах визначених в п. 3.4. без підписання сторонами і без зазначення особистих даних Гостя.

У випадку, що не врегульований цим Договором, Заклад і Гість зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

Адреса розміщення Закладу ресторанного господарства «У САМВЕЛА»: 65009, м. Одеса, вул. Посмітного, 2.

Адреса адміністрації Закладу: ФО-П Мкртчян Геворг Самвелович, 65009, м. Одеса, вул. Посмітного, 2. тел.: (048) 748-10-15, (https://samvels.com.ua ).

МИ БАЖАЄМО ВАМ ГАРНОГО НАСТРОЮ І ПРИЄМНОГО ВІДПОЧИНКУ!

ФО-П Мкртчян Геворг Самвелович